онлайн чат, за да общуват

submit


За да обясни разликите в типовете възприятие на света, психолозите отделят четири типа личности: аудиалы, визуалы, kinesthetics дигиталы. Съвременните програми за онлайн комуникация, чат в които не е единственото средство за комуникация, дават възможности за изява на хора от всички видове. „Срещи в Италия“ — едно от приложенията, които с удоволствие ще се използва за онлайн комуникация аудиалы и kinesthetics визуалы и дигиталы.

Онлайн-общуване за audialov и визуалов

За audialov най-комфортно гласова комуникация. Хората, свързани с този вид, е добре да възприемат информация на слух: те запомнят по-добре и по-скоро представляват нещо, което контактът каза на глас. Дори при онлайн общуването в текстов чат аудиал се проявява, например, на такива мнения: „Чуй ме“, „Искам да кажа“, „Ясно ли казвам?“.

Визуалы, напротив, по-добре да усвоява информация при визуален контакт. На вербальном ниво зрителни показва себе си с такива фрази като „Виж“, „Аз съм забелязал(а)“, „По мое мнение“, „Трябва да се отрази това“. Естествено, визуалы по-често клонят към това, да използвате програма за Видео чат с общуването онлайн. Виждайки изражението на лицето и жестовете на събеседника, визуалы по-добре да разбират и да получите повече положителни емоции от комуникации.

И за двата типа личност и да бъде верен решение да се организира онлайн общуването чрез програмата за чат „Запознанства в Италия“. Аудиалы ще оценят възможността за комуникация онлайн чрез микрофон. Визуалам със сигурност ще са по душата на възможността да се използва „Запознанства в Италия“ като програма за Видео чат.

Как kinesthetics и дигиталы проявяват себе си в чата за комуникация

Kinesthetics (кинестеты) — хора, мислете за света чрез докосване, наощупь. Дигиталы също са склонни към логичното мислене действителност; те предпочитат да получат максимално информация преди да се направи избор. Въпреки това, kinesthetics и дигиталы използват чат, за да общуват толкова често, колкото визуалы и аудиалы.

На вербальном ниво, кинестеты по-често, други използват такива характеристики като „топло“, „мек“, „лесен“. Техните думи, както и думите на визуалов, често са много образны. Такава програма за чат, като „Запознанства в Италия“, може да се угоди на кинестетикам опция за добавяне на изображение в текстов чат. В края на краищата това ще кинестету да споделя с собеседниками част от неговия свят, нека и цифров. Не е изключено, че „Запознанства в Италия“ се интересуват кинестетов и като програма за видео чат.

Дигиталы обичат изграждането на логически връзки и се основава на факти; на любимите си въвеждащи думи — „следователно“, „доколкото ми е известно“. За дигиталов точно текстов чат, за да общуват означават много: логически разсъждения, най-удобно облекать именно в думата. Обаче, като се започне комуникация онлайн в чата на обикновен текст, достатъчно скоро дигитал може да се прибегне и до допълнителни изразителни средства: например, за прехвърляне на файлове или демонстрация на снимки в чата. Тези опции позволяват дигиталу да обосноват своята позиция и да спечели поддръжници в лицето на визуалов.

About