submit


Имаме следните направления:

Създаване на семейство

Запазване на семейството, ако започнаха да се

проблеми

Консултации по въпросите на сърдечен

За това може да не стане клиент на услугата за запознанства дойдат на еднократни платени консултации или като стане клиент и да плащат на един път, избор за получаване на разнообразна помощ и подкрепа до окончателното решаване на въпроса.

Агенция разполага с голяма база момичета и момчета, мъже и жени.

За ползване на база данни е необходимо да се подпише договор с брачни агенция и да се превърне в клиент. Това е необходимо, за да се спазват:

Поверителността

Етични норми на поведение

Сигурност

Достоверност на информацията

В договора с брачни агенция ясно са правата и задълженията на страните. При желание на клиента може допълнително да се определят и други условия. Например, да се превърне на ВИП-обслужване, не показват своите снимки или дори въпросник, разчитам само на себе си, телефонът дава само при съгласие на клиента, и т.н.

База данни брачна агенция в интернет не е поставен. Мъж или жена, ние можем да се покаже в интернет само по тяхно искане или с тяхното съгласие. Телефони на клиента ние не продаваме. За да получите на телефон трябва да бъде клиент и отговарят на изискванията.

About