Вие срещате един човек, който ти изглежда «ОК», но никога не се случва много, така че ще изляза с него

Бих искал да чуя от вас

About