Много хора в живота ни изпитват трудности с намирането на подходящия човек за своята националност в най-близко обкръжение.

Проект»АНАЕМ»има за цел съберат двама души, които споделят мироглед, възгледи, интереси и традиции на своя народ. С помощта на нашата услуга, татари смятат себе си няколко: запознават, общуват, се срещат и създават семейство.

Това се случва така, че семействата, в които съпрузите принадлежат към различни национальностям и вероисповеданиям, в търсене на компромис или по друга причина престава да се съобразят с националните традиции, в резултат на двамата съпрузи постепенно забравят културни ритуали и обичаите на своите народи. В много случаи възникват противоречия на религиозна почва, свързани с най-различни въпроси: от общуването с близки до избора на име за бъдещето на детето.

Основна цел на проекта: да се съберат на татарите в някоя част на страната, за създаване на семейна съюз, с опазването на националните традиции. Ние искаме да се културни ценности, обичаи и културно наследство на татарски народ, а също и на други народи, не терялись и не забывались, а са се предавали от поколение на поколение.

Всичко това е в нашите ръце

About